บทนำ
ผลประโยชน์ชดเชย สำหรับ เที่ยวบิน FD, AK & QZ
ผลประโยชน์ชดเชย สำหรับ เที่ยวบิน XJ
เงื่อนไขความคุ้มครองแผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia
ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองท่านผู้โดยสารที่เดินทาง
ขาไปหรือขากลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย
หรือแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ผ่านทาง airasia.com

รับประกันภัยโดย บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดย บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ โบรกเกอร์ จำกัดนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00016/2548

 
share_icon  แบ่งปันกับเพื่อน
make_claim_icon  เรียกร้องค่าชดเชย
tellme_more_icon  คำถามที่พบบ่อยone-way one-way return Plan Rate
สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางหลังวันที่ 1 มีนาคม 2559 (โค้ดสายการบิน FD, AK และ QZ)
แผนประกันภัย เบี้ยประกันภัย (ต่อคน)
อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) เบี้ยประกันภัยรวม
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia One Way Plan
(ภายในประเทศ)
91.52บาท 1.00 บาท 6.48 บาท 99.00 บาท
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia One Way Plan
(ระหว่างประเทศ)
109.00 บาท 1.00 บาท 0.00 บาท 110.00 บาท
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru One Way Plan
(ระหว่างประเทศ)
199.00 บาท 1.00 บาท 0.00 บาท 200.00 บาท
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Return-trip Plan
(ระหว่างประเทศ)
297.00 บาท 2.00 บาท 0.00 บาท 299.00 บาท
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Return-trip Plan
(ภายในประเทศ)
277.44 บาท 2.00 บาท 19.56 บาท 299.00 บาท
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru Return-Trip Plan
(ระหว่างประเทศ)
348.00 บาท 2.00 บาท 0.00 บาท 350.00 บาท
สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2559 (โค้ดสายการบิน FD, AK และ QZ)
แผนประกันภัย เบี้ยประกันภัย (ต่อคน)
อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) เบี้ยประกันภัยรวม
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia One Way Plan
(ภายในประเทศ)
87.04 บาท 1.00 บาท 6.16 บาท 94.20 บาท
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia One Way Plan
(ระหว่างประเทศ)
109.00 บาท 1.00 บาท 0.00 บาท 110.00 บาท
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru One Way Plan
(ระหว่างประเทศ)
199.00 บาท 1.00 บาท 0.00 บาท 200.00 บาท
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Return-trip Plan
(ระหว่างประเทศ)
297.00 บาท 2.00 บาท 0.00 บาท 299.00 บาท
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Return-trip Plan
(ภายในประเทศ)
260.99 บาท 2.00 บาท 18.41 บาท 281.40 บาท
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru Return-Trip Plan
(ระหว่างประเทศ)
348.00 บาท 2.00 บาท 0.00 บาท 350.00 บาท
clear_mess_thumbnail ปล่อยให้เราจัดการกับปัญหากวนใจ
เมื่อเกิดความยุ่งยาก - เราจะเป็นผู้ดูแลคุณ
got_question_thumbnail มีข้อสงสัยหรือไม่
ต้องการความช่วยเหลือในการส่งใบเรียกร้องค่าชดเชยหรือใบรับรอง
การประกันภัยหรือไม่ เพียงส่งข้อความถึงเรา