บทนำ
ผลประโยชน์ชดเชย สำหรับ เที่ยวบิน FD, AK & QZ
ผลประโยชน์ชดเชย สำหรับ เที่ยวบิน XJ
เงื่อนไขความคุ้มครอง

แผนประกันภัย Tune Insure AirAsia Travel Protection
ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองท่านผู้โดยสารที่เดินทาง
ขาไปหรือขากลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย
หรือแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ผ่านทาง airasia.com

แผนประกันภัยนี้ รับประกันภัยโดย บมจ. ทูนประกันภัย (สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อประกันภัยตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557 เป็นต้นไป) และรับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย (สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อประกันภัยก่อนวันที่ 5 กันยายน 2557)

 
share_icon  แบ่งปันกับเพื่อน
make_claim_icon  เรียกร้องค่าชดเชย
tellme_more_icon  คำถามที่พบบ่อยone-way one-way return Plan Rate
สำหรับเที่ยวบิน AK, FD & QZ ที่จองในวันหรือหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2012
แผนประกันภัย เบี้ยประกันภัย (ต่อคน)
อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) เบี้ยประกันภัยรวม
Tune Insure One Way Plan
(ภายในประเทศ)
87.04 บาท 1.00 บาท 6.16 บาท 94.20 บาท
Tune Insure One Way Plan
(ระหว่างประเทศ)
109.00 บาท 1.00 บาท 0.00 บาท 110.00 บาท
Tune Insure Return-trip Plan
(ภายในประเทศ)
260.99 บาท 2.00 บาท 18.41 บาท 281.40 บาท
Tune Insure Return-trip Plan
(ระหว่างประเทศ)
297.00 บาท 2.00 บาท 0.00 บาท 299.00 บาท
Tune Insure Fly Thru One Way Plan
(ระหว่างประเทศ)
199.00 บาท 1.00 บาท 0.00 บาท 200.00 บาท
Tune Insure Fly Thru Return-Trip Plan
(ระหว่างประเทศ)
348.00 บาท 2.00 บาท 0.00 บาท 350.00 บาท
clear_mess_thumbnail ปล่อยให้เราจัดการกับปัญหากวนใจ
เมื่อเกิดความยุ่งยาก - เราจะเป็นผู้ดูแลคุณ
got_question_thumbnail มีข้อสงสัยหรือไม่
ต้องการความช่วยเหลือในการส่งใบเรียกร้องค่าชดเชยหรือใบรับรอง
การประกันภัยหรือไม่ เพียงส่งข้อความถึงเรา