บทนำ
ผลประโยชน์ชดเชย
เงื่อนไขความคุ้มครอง

แผนประกันภัย AirAsia Insure
ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองท่านผู้โดยสารที่เดินทาง
ขาไปหรือขากลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย
หรือแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ผ่านทาง airasia.com

แผนประกันภัย AirAsia Insure นี้ รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 
share_icon  แบ่งปันกับเพื่อน
make_claim_icon  เรียกร้องค่าชดเชย
tellme_more_icon  คำถามที่พบบ่อยone-way one-way return Plan Rate
สำหรับเที่ยวบิน AK, FD & QZ ที่จองในวันหรือหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2012
แผนประกันภัย เบี้ยประกันภัย (ต่อคน)
อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) เบี้ยประกันภัยรวม
AirAsia Insure One Way Plan
(ภายในประเทศ)
87.04 บาท 1.00 บาท 6.16 บาท 94.20 บาท
AirAsia Insure One Way Plan
(ระหว่างประเทศ)
109.00 บาท 1.00 บาท 0.00 บาท 110.00 บาท
AirAsia Insure Return-trip Plan
(ภายในประเทศ)
260.99 บาท 2.00 บาท 18.41 บาท 281.40 บาท
AirAsia Insure Return-trip Plan
(ระหว่างประเทศ)
297.00 บาท 2.00 บาท 0.00 บาท 299.00 บาท
AirAsia Insure Fly Thru One Way Plan
(ระหว่างประเทศ)
199.00 บาท 1.00 บาท 0.00 บาท 200.00 บาท
AirAsia Insure Fly Thru Return-Trip Plan
(ระหว่างประเทศ)
348.00 บาท 2.00 บาท 0.00 บาท 350.00 บาท

สำหรับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน (XJ) ที่จองในวันหรือหลังวันที่ 17 มิถุนายน 2014
แผน Direct Flight (บาท) Fly Thru (บาท)
One-Way 200 209
Return-Trip (1-7 วัน) 320 340
Return-Trip (8-30 วัน) 630 680
clear_mess_thumbnail ปล่อยให้เราจัดการกับปัญหากวนใจ
เมื่อเกิดความยุ่งยาก - เราจะเป็นผู้ดูแลคุณ
got_question_thumbnail มีข้อสงสัยหรือไม่
ต้องการความช่วยเหลือในการส่งใบเรียกร้องค่าชดเชยหรือใบรับรอง
การประกันภัยหรือไม่ เพียงส่งข้อความถึงเรา