บทนำ
ผลประโยชน์ชดเชย
เงื่อนไขความคุ้มครอง

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนประกันภัย
Tune Insure AirAsia Travel Protection ได้ด้านล่าง

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน FD, AKและ QZ นับตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557
ประเภทแผนการคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง
แผนประกันภัย Tune Insure Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Insure One Way Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Insure Fly Thru Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Insure Fly Thru One-Way Plan ภาษาไทย

สำหรับเที่ยวบิน AK, FD & QZ ที่จองในวันหรือหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2012
ประเภทแผนการคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง
แผนประกันภัย Tune Insure Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Insure One Way Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Insure Fly Thru Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Insure Fly Thru One-Way Plan ภาษาไทย

สำหรับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน (XJ) ที่จองในวันหรือหลังวันที่ 17 มิถุนายน 2014
ประเภทแผนการคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง
แผนประกันภัย Tune Insure Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Insure One Way Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Insure Fly Thru Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Insure Fly Thru One-Way Plan ภาษาไทย
clear_mess_thumbnail ปล่อยให้เราจัดการกับปัญหากวนใจ
เมื่อเกิดความยุ่งยาก - เราจะเป็นผู้ดูแลคุณ
got_question_thumbnail มีข้อสงสัยหรือไม่
ต้องการความช่วยเหลือในการส่งใบเรียกร้องค่าชดเชยหรือใบรับรอง
การประกันภัยหรือไม่ เพียงส่งข้อความถึงเรา