บทนำ
ผลประโยชน์ชดเชย
เงื่อนไขความคุ้มครอง

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนประกันภัย
AirAsia Insure ได้ด้านล่าง

สำหรับเที่ยวบินที่จองก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2012
ประเภทแผนการคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง
แผนประกันภัย Airasia Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Airasia Insure One Way Plan ภาษาไทย

สำหรับเที่ยวบินที่จองในวันที่ / หลังวันที่ 25
ประเภทแผนการคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง
แผนประกันภัย Airasia Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Airasia Insure One Way Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย AirAsia Insure Fly Thru Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย AirAsia Insure Fly Thru One-Way Plan ภาษาไทย
clear_mess_thumbnail ปล่อยให้เราจัดการกับปัญหากวนใจ
เมื่อเกิดความยุ่งยาก - เราจะเป็นผู้ดูแลคุณ
got_question_thumbnail มีข้อสงสัยหรือไม่
ต้องการความช่วยเหลือในการส่งใบเรียกร้องค่าชดเชยหรือใบรับรอง
การประกันภัยหรือไม่ เพียงส่งข้อความถึงเรา