บทนำ
ผลประโยชน์ชดเชย
เงื่อนไขความคุ้มครอง

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนประกันภัย
Tune Protect Travel Insurance by AirAsia ได้ด้านล่าง

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน FD, AKและ QZ นับตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557
ประเภทแผนการคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia One Way Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru One-Way Plan ภาษาไทย

แผนประกันภัยการเดินทางที่จองก่อนในวันที่ 5 กันยายน 2557 (สำหรับเที่ยวบิน FD,AK, และ QZ)
ประเภทแผนการคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia One Way Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru One-Way Plan ภาษาไทย

การประกันภัยเดินทางซื้อหลังจาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม สำหรับไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน(XJ)
ประเภทแผนการคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia One Way Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru One-Way Plan ภาษาไทย

แผนประกันภัยการเดินทางที่จองก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 สำหรับไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน (XJ)
ประเภทแผนการคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia One Way Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru Return-Trip Plan ภาษาไทย
แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia Fly Thru One-Way Plan ภาษาไทย
clear_mess_thumbnail ปล่อยให้เราจัดการกับปัญหากวนใจ
เมื่อเกิดความยุ่งยาก - เราจะเป็นผู้ดูแลคุณ
got_question_thumbnail มีข้อสงสัยหรือไม่
ต้องการความช่วยเหลือในการส่งใบเรียกร้องค่าชดเชยหรือใบรับรอง
การประกันภัยหรือไม่ เพียงส่งข้อความถึงเรา